Wysoka 374c, 37-100 Łancut

Usługi Geodezyjne 

inż. Mateusz Czajka

O mnie
Długoletnie doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie gwarantuje Państwu bardzo wysoką jakość świadczonych usług. Korzystam z najnowszych rozwiązań technologicznych, najwyższej klasy sprzętu pomiarowego renomowanych firm Trimble, Leica czy Topcon oraz oprogramowania umożliwiającego realizację różnego typu opracowań. Staram się by Państwa zlecenia były wykonywane z maksymalnie możliwą dokładnością, oraz w jak najkrótszym czasie. Świadcze usługi dla przedsiębiorstw budowlanych, projektowych, instytucji jak i osób prywatnych. Działam głównie na terenie województwa podkarpackiego – Rzeszów, Łańcut, Leżajsk, Przeworsk, Jarosław, Jasło, Sanok, Krosno, Dębica, Mielec, Kolbuszowa, Stalowa Wola, Tarnobrzeg

Dziękuje za zaufanie i zapraszamy do współpracy!
Oferta
Oferuję fachowe usługi z zakresu geodezji:
- mapy do celów projektowych
- mapy do celów prawnych
- wytyczenia budynków
- wytyczenia przyłączy oraz sieci
- inwentaryzacje powykonawcze budynków
-inwentaryzacje powykonawcze gazociągów, wodociągów, kanalizacji, linii energetycznych, teletechnicznych i innych mediów
- podziały nieruchomości
- rozgraniczenia nieruchomości
- wznowienia znaków granicznych ,
- wyznaczenia punktów granicznych
- dokumentacje geodezyjne do celów prawnych
- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
- geodezyjna obsługa na każdym etapie budowy (inwestycji)
- pomiar i obliczanie objętości
- pomiary uzupełniające
Referencje
chevron-left
chevron-right
Poradnik
Obsługa inwestycji
Przed wykonaniem projektu inwestor musi posiadać mapę do celów projektowych. Tutaj po raz pierwszy niezbędna staje się pomoc geodety, który przygotowuje dla Państwa mapę stanowiącą podstawę do naniesienia projektu na grunt oraz stanowiącą niezbędny załącznik do pozwolenia na budowę.
Inwestor mając gotowy od projektanta projekt (np. budynku) oraz niezbędne pozwolenia budowlane może zlecić geodecie wyznaczenie (wytyczenie) przebiegu planowanego obiektu lub sieci uzbrojenia w terenie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie. Geodeta dokonuje pomiarów i wyznacza elementy geometryczne, jak osie konstrukcyjne oraz punkty załamania. Na ich podstawie ekipa budowlana rozpoczyna prace wykonawcze.
Po zakończeniu prac budowlanych inwestor jest zobowiązany sporządzić tzw. inwentaryzację powykonawczą, która jest ostatnim etapem realizacji inwestycji. Inwentaryzacja jest niezbędna dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (np. zameldowanie w budynku, nadanie adresu budynku) lub odbioru inwentaryzowanej sieci.
Pomiary do celów prawnych
Pojęcie to najczęściej jest kojarzone ze sporem granicznym, czy wątpliwościami dotyczącymi przebiegu granic nieruchomości. Tymczasem jest to przede wszystkim procedura mająca na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości, realizowana coraz częściej przez osoby fizyczne i prawne przed zakupem nieruchomości w celu dokładnego określenia jej zasięgu. Skuteczność tego postępowania zapewnia na przyszłość nienaruszalność granic nieruchomości.
Podział nieruchomości nie może odbyć się bez dokładnego wyznaczenia granic nowych nieruchomości. Bardzo często ma miejsce sytuacja, gdy rzeczywista powierzchnia dzielonej nieruchomości odbiega (czasem znacznie) od powierzchni zapisanej w ewidencji gruntów. W takim przypadku geodeta dokonuje w ramach operatu podziałowego korekty powierzchni dzielonej nieruchomości, co nieznacznie wydłuża procedurę, lecz jest niezbędne do dokonania podziału nieruchomości.Także przy scaleniach nieruchomości niezbędne są pomiary np. działek będących przedmiotem scalenia. Dokonując odpowiedniego scalenia czy podziału nieruchomości inwestor może znacznie zwiększyć atrakcyjność swojej nieruchomości.W ramach zlecenia podziału lub scalenia nieruchomości właściciel otrzymuje komplet dokumentów i map niezbędnych do przeprowadzenia procesu notarialnego przeniesienia własności. Zlecając obsługę geodezyjną mojej firmie zapewniacie sobie Państwo jednego sprawdzonego fachowca przez cały ten proces. Świadcząc kompleksowo usługi gwarantujemy pomyślność całego procesu inwestycyjnego, terminowość a także rzetelną pomoc odnośnie każdego aspektu wykonywanej pracy.
Wznowienie granic przeprowadza się wtedy, gdy punkty graniczne (tzw. graniczniki) zostały zniszczone, przesunięte lub nie jesteśmy pewni ich położenia. Instalując np. ogrodzenie na działce możemy nie być pewni dokładnego przebiegu granic naszej nieruchomości. Mając za podstawę pomiaru granice ustalone prawnie, tj. punkty, co do których położenia nie ma wątpliwości, wyznacza się nowe punkty graniczne.Wznowienia granic nie należy mylić z rozgraniczeniem. Rozgraniczenie ma miejsce wtedy, gdy sąsiedzi są w sporze dotyczącym granic nieruchomości i nie mogą dojść do porozumienia w zakresie przebiegu granic. W takim przypadku strony mogą skierować wniosek o rozgraniczenie do gminy, a ta wyznacza geodetę do przeprowadzenia procesu rozgraniczenia. Proces rozgraniczenia czasem ma swój finał w sądzie – wtedy to sąd powołuje geodetę do zbadania stanu prawnego. Należy zaznaczyć, że sprawy rozgraniczeń trwają b.długo i są dość kosztowne.
Kontakt
Usługi Geodezyjne inż. Mateusz Czajka

Ceny w zależności od rodzaju opracowania, trudności i zakresu prac ustalam indywidualnie.

Potrzebujesz więcej informacji?

kontakt@geodeta-lancut.pl+48 693 218 794
37-100 Łańcut, Wysoka 374c

Formularz kontaktowy

Usługi Geodezyjne inż. Mateusz Czajka

Dane Firmy
Usługi Geodezyjne inż. Mateusz Czajka
37-100 Łańcut, Wysoka 374c
NIP: 8151712613

Copyright © 2022 | Projekt i realizacja:
 Power-Site
envelopephonemap-markercrosschevron-upchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram