Oferta

Oferuję fachowe usługi z zakresu geodezji, a mianowicie:

 • mapy do celów projektowych
 • mapy do celów prawnych
 • wytyczenia budynków
 • wytyczenia przyłączy oraz sieci
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków
 • inwentaryzacje powykonawcze gazociągów, wodociągów, kanalizacji, linii energetycznych, teletechnicznych i innych mediów
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • wznowienia znaków granicznych ,
 • wyznaczenia punktów granicznych
 • dokumentacje geodezyjne do celów prawnych
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
 • geodezyjna obsługa na każdym etapie budowy (inwestycji)
 • pomiar i obliczanie objętości
 • pomiary uzupełniające

Zlecając obsługę geodezyjną mojej firmie zapewniacie sobie Państwo jednego sprawdzonego fachowca przez cały okres budowy. Świadcząc kompleksowo usługi gwarantujemy pomyślność całego procesu inwestycyjnego, terminowość a także rzetelną pomoc odnośnie każdego aspektu wykonywanej pracy.

Facebook Icon